Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Se


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi S

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Sa - Sc - Se - Sh - Si - Sk - Sl - Sn - So - Sp - Sq - St - Su - Sw - Sy


 • Sea marker –oznaka bojom na površini vode.
 • Sealant –masa za brtvljenje (najčešće u polu-tekućem stanju).
 • Sealed compartments –odjeljci ili komore unutar konstrukcije zrakoplova koji su nepropusni.
 • Seaplane –zrakoplov koji može sletjeti i uzletjeti s vodenih površina.
 • Seated –položaj dobrog nalijeganja nekog dijela u njegovo ležište.
 • Second
–sekunda (jedinica vremena).
–drugi (redni broj); sekundarni; pomoćni; manji.
 • Second-class leverpoluga za prijenos velikih sila s malim radnim pomakom s uporištem na jednom kraju.
 • Sectional view -pojedinosti na tehničkom nacrtu istaknute na presjeku.
 • Sector
-sektor, zona, dio.
-pojam koji označava klackalicu sustava komandi na zrakoplovu.
 • Sector gear –dio zupčanika kojem je uloga prijenos malih, ograničenih pomaka.
 • Sector lenght –dužina nekog sektora.
 • Securing strap –trakasta prirubnica (metalni remen za stezanje) za učvršćivanje metalnih spremnika na konstrukciju zrakoplova, ili motora.
 • Sediment –talog na dnu spremnika.
 • Segmented rotor brake –disk-kočnica za veće sile kočenja. Sastoji se od nepomičnog dijela kočnice učvršćenog na osovinu kotača s visoko-otpornim materijalom koji se troši prilikom kočenja i rotirajućim dijelom izrađenim od više segmenata (radi boljeg hlađenja).
 • Seizing –zaribavanje, kvar u radu opreme ili nekom sustavu koji se uslijed porasta trenja i temperature tali ili deformira.
 • SELCAL –automatsko biranje poziva u radio-komunikacijskom sustavu zrakoplova.
 • Selection –biranje, odabiranje.
 • Selective –birački, selektivan.
 • Selective calling –selektivni poziv.
 • Selective plating djelomično nanošenje zaštitnog sloja metala na određenu površinu drugog metala.
 • Selenium rectifier –ispravljač koji koristi tanki sloj elemenata selena na željeznom disku za stvaranje jednosmjernih strujnih karakteristika (strujanje elektrona prema željeznom disku nailaze na veliki otpor za razliku od suprotnog strujanja).
 • Selvage –rub platna.
 • Selvage edge –opšiveni rub zrakoplovnog platna.
 • Semiactive –poluaktivan.
 • Semiactive homing –poluaktivno samonavođenje.
 • Semiactive radar homing –poluaktivno radarsko samonavođenje.
 • Semiautomatic operation –poluautomatska radnja kod koje se djelomično upravlja ručno, a djelomično se radnja obavlja automatski.
 • Semicantilever –poduprto.
 • Semicantilever monoplane –poduprt jednokrilac.
 • Semicantilever wing –poduprto krilo zrakoplova.
 • Semiconductor –poluvodič, vrsta izolacijskog materijala izmijenjene strukture tako da se vođenje struje odvija samo u jednom smjeru.
 • Semiconductor diodes –vidi diode.
 • Semiflush –polu-upušten.
 • Semimonocoque –poluljuskast.
 • Semimonocoque construction –poluljuskasta konstrukcija.
 • Semimonocoque fuselage –poluljuskasta konstrukcija trupa.
 • Semirigid rotor –vidi seesaw rotor.
 • Semirigid airship –polučvrst zračni prod.
 • Semispan –polurazmah (krila).
 • Semispherical –dio kugle, polusferičan.
 • Sender –mjerni uređaj unutar nekog spremnika. Sastoji se od plovaka koji pluta na površini fluida i poluge plovka spojene na promjenjivi otpornik koji reagira na promjenu razine fluida te tako šalje podatke o količini fluida u spremniku.
 • Sense antenna –neusmjerena radio-antena.
 • Sense indicator –pokazivač smjera leta (od fara ili prema njemu).
 • Sensible heat –količina topline koja mijenja temperaturu neke tvari bez promjene njenih fizičkih osobina.
 • Sensitive altimeter –osjetljivi visinomjer. Na ovom visinomjeru kazaljka napravi puni krug za svaku tisuću stopa visine.
 • Sensitive relays –elektromagnetski relej koji radi s malim vrijednostima struje. U zatvorenom položaju relej kontrolira sklop za čiji rad su potrebne veće vrijednosti.
 • Sensor –osjetilo, davač; uređaj koji prati promjene okoline u kojoj je postavljen.
 • Angle of attack sensor –davač napadnog kuta.
 • Flow sensor –davač protoka.
 • Pressure sensor –davač tlaka.
 • Separator –odvajač.
 • Moisture separator –separator vlage.
 • Water separator –odvajač vode.
 • Sequence –redoslijed.
 • Sequence valvehidraulični ventil upravljan mehaničkim putem, koji pokreće određene pokretače (aktuatore).
 • Approach sequence –redoslijed prilaženja.
 • Landing sequence –redoslijed slijetanja.
 • Sequenced flashing lights – ciklično bljeskanje svjetala u nizu koja tvore dojam kontinualnog kretanja jednog svjetla
 • Sequencing –redoslijed radova, povezivanje.
 • Series resonant circuit –vrsta izmjeničnog strujnog kruga na kojem su kondenzator i induktor serijski spojeni.
 • Series-wound motor –elektromotor na kojem su elektromagnetske zavojnice spojene u seriju s armaturom. Koristi se u pokretačima motora radi svog velikog startnog momenta.
 • Serrations –nazubljenje.
 • Serviceable –dijelovi i uređaji koji se mogu ponovno osposobiti za ispravan rad i ponovno ugraditi na zrakoplov.
 • Servicing diagram –dijagram održavanja, postupci održavanja prikazani na raznim dijagramima koje izdaje proizvođač.
 • Sesquiplane –vrsta dvokrilca na kojem je površina donjeg krila manja od polovice površine drugog krila.
 • Set screw –mali vijak bez glave koji služi za osiguranje kotača, rolnica ili umetaka na osovinama.
 • Settling with power –način upravljanja helikopterom korištenjem korekcije položaja krakova glavnog rotora pri istoj snazi (gasu) motora.
 • Severe turbulence –jaka turbulencija.
 • Sewed seam –šav na zrakoplovnom platnu koji spaja dva ili više komada materijala.
 • Seyboth fabric tester –precizni uređaj za ispitivanje čvrstoće postavljenog zrakoplovnog platna. Instrument mjeri količinu sile potrebne za probijanje rupe u platnu s posebno oblikovanim probijačem.